Znajdziesz tutaj dojazd do poszczególnych placówek Ognisk Muzycznych i Artystycznych.
Chorzów
ul. Dąbrowskiego 43
tel. (032) 249-16-10
czytaj więcej

Gliwice
ul. Barlickiego 3
tel. 537-005-057
czytaj więcej

Jaworzno
ul. Inwalidów Wojennych 2A
tel. (032) 615-52-37
czytaj więcej

Piekary Śląskie
ul. Chopina 11
tel. 601-091-660
czytaj więcej

Ruda Śląska
ul. Niedurnego 36
tel. (032) 248-76-28
czytaj więcej

Siemianowice Śląskie
ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4
tel. (032) 220-33-70 0502 573 890
czytaj więcej

Tarnowskie Góry
ul. 9 Maja 1
tel. (032) 285-34-15
czytaj więcej

Pozycjonowanie, Google Maps

Z kart historii….

Ogromne zainteresowanie nauką muzyki w latach powojennych oraz rozwijanie talentów muzycznych w naszym mieście spowodowało, że zrodziła się idea utworzenia Ośrodków Kształcenia Muzycznego. Z zapisów kronikarskich wynika, że w pierwszym roku działalności Ośrodka-lata 1951/52-przyjęto 115 uczniów, a już po roku nauki 9 uczniów przeniesiono do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej.

W roku 1954 jednostką nadrzędną – sprawującą nadzór organizacyjny

i merytoryczny, zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznychw Katowicach , a Ośrodek otrzymał nazwę Społeczne Ognisko Kształcenia Artystycznego w Tarnowskich Górach.


Obecnie jednostką nadrzędną jest Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych w Siemianowicach Śląskich.


W przeciągu ponad 60 letniej działalności Ognisko Artystyczne w Tarnowskich Górach ukończyło 645 absolwentów a z nauki rocznie korzysta i kształci się około dwustu uczniów.

Aktualności…

Ognisko proponuje indywidualną naukę gry na: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, gitarze, keyboardzie, flecie, saksofonie, klarnecie, perkusji oraz naukę śpiewu solowego obejmując uczniów we wszystkich grupach wiekowych.


Nowością w Ognisku
jest prowadzona edukacja muzyczna dzieci w wieku
od 0 do 5 lat metodą Edwina E. Gordona. Zajęcia z audiacji muzycznej metodą

E. Gordona to cykl spotkań dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat wraz z rodzicami lub opiekunami, gdzie podczas zajęć certyfikowana instruktorka stosuje „rytmiczanki” i „śpiewanki” oraz podaje proste melodie, których dzieci się uczą w celu rozwijania wyobraźni i wrażliwości muzycznej. „Śpiewanki” oraz „rytmiczanki” są różnorodne pod względem skali, metrum i charakteru. W trakcie zajęć ważny jest ruch, naśladowanie go przez dzieci oraz ich opiekunów w celu urozmaicenia i większej koncentracji dzieci wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne stymulujące reakcje dziecka.

Prowadzi się również lekcje zbiorowe: umuzykalnienie dla grup początkujących oraz zaawansowanych, grę zespołową oraz zespół wokalny.


Społeczne Ognisko Artystyczne w Tarnowskich Górach

przyjmuje zapisy kandydatów do kształcenia muzycznego przez cały okres roku szkolnego.


Nauka w Ognisku jest odpłatna, wysokość opłat jest zróżnicowana, w zależności od rodzaju zajęć. Warunki nauki oraz odpłatność za naukę w Ognisku są określane z początkiem roku szkolnego w umowie, jaką spisuje rodzic lub opiekun albo pełnoletni kandydat z Dyrekcją Ogniska.


Pracownicy Społecznego Ogniska Artystycznego w Tarnowskich Górach:

Maria Jankowska – Dyrektor Ogniska, akompaniament;

Ewa Bielat - nauczyciel gry na skrzypcach, gitarze i keyboardzie; 

Izabela Lysik - Różańska - nauczyciel gry na fortepianie, keybardzie;

Bożena Pęczek - nauczyciel gry na fortepianie i keybardzie;

Barbara Galios - nauczyciel gry na fortepianie;

Ryszard Musialik - nauczyciel gry na klarnecie, saksofonie i flecie prostym

Karolina Walesa - nauczyciel gry na flecie;

Anna Adamczuk - nauczyciel gry na fortepianie, umuzykalnienie, śpiew solowy;

Marek Feret - nauczyciel gry na perkusji; 

Jan Puszyk - nauczyciel gry na gitarze; 

Magdalena Michulec - nauczyciel gry na gitarze;

Alicja Pacześniak - Słota - orkiestra; 

Barbara Wendrowska - nauczyciel gry na fortepianie 

Pracownicy administracyjni:

Pelagia Fuks – księgowa

Małgorzata Wende – referent ds. kadrowo – organizacyjnych

Czesław Olczyk - referent 

Małgorzata Lebiotkowska - referent 


Sekretariat Ogniska czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 – 18.00

tel. 32/285-34-15 Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych © 2009 Statut
Created by UNICORN